Academie NL, EU en WW (in bewerking voor 2019)

De NAEG (Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen) verzorgt opleidingen in Nederland en in Europa. De International Academy for Energetic Medicine verzorgt opleidingen in andere landen van de wereld. 

Vanaf 2000 - 2015 heeft Eric van Schijndel de Basis en Professional opleidingen Energetische Geneeswijzen in diverse landen gegeven. Tot nu toe hebben in Nederland 500 mensen en in het buitenland 5500 mensen in 10 landen deelgenomen aan de opleidingen.

In 2018 en in 2019 worden in Nederland de cursussen "Van Passie naar Professie" en "Master of the Matrix" gegeven. 

Cursus “Master of the Matrix” van de NAEG in 2018 en 2019 (in bewerking)

Hoe is de cursus Master of the Matrix ontstaan

Deze cursus is tot stand gekomen door de samenwerking van Eric van Schijndel van de Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG) uit den Haag en Maartje Zuiddam van Dimensions Training Institute (DTI) uit Heerjansdam.

Beide opleidingsinstituten hebben een eigen praktijksysteem ontwikkeld (IDT® en MDK) die naadloos op elkaar aansluiten. Door het combineren van deze twee systemen ontstaat er een totaal nieuwe zeer complete manier van cliënten behandelen door middel van kennis uit de reguliere geneeskunde, de energetische geneeskunde (acupunctuur), orthomoleculaire geneeskunde in combinatie met Multidimensionale kinesiologie, inzichten uit de kwantumfysica en het gebruik van Hartsverbinding in contact met het Oorspronkelijk Bewustzijn.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor de behandelaar die praktijk voert en zoveel mogelijk de Wezenlijke oorzaken van klachten wil verhelpen, waardoor de behandelresultaten optimaliseren. In 2018 is de cursus "Master of the Matrix volgeboekt. De data voor 2019 worden in september 2018 bekend gemaakt. Zodra de data voor 2019 bekend zijn, kan er ingeschreven worden voor de cursus "Master of the Matrix " in 2019.

Docenten

Alle cursusdagen worden gegeven door Eric van Schijndel en Maartje Zuiddam samen.

Eric van Schijndel heeft na het Gymnasium sinds 1979 achtereenvolgens fysiotherapie, manuele therapie, orthopedische geneeskunde, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd en vele andere therapieën bestudeerd, zoals elektro-acupunctuur, Kinesiologie, Prognos, Bioresonantie, Varicor, Mind Body Coaching en NLP. Hij heeft reeds 35 jaar een praktijk en zeer ruime ervaring met complementaire alternatieve geneeskunde.

Daarnaast heeft Eric van Schijndel het NederlandsCentrum voor Energetische Geneeswijzen, de Nederlandse en de Internationale Academie voor Energetische Geneeswijzen opgericht en geeft in veel landen lezingen en opleidingen. Hij heeft het IDT® (Integrale Diagnose en Therapie) systeem ontwikkeld om doeltreffend oorzaken van chronische klachten vast te stellen en de optimale therapie te kunnen bepalen. De IDT® module is onder andere onderdeel van het Prognos® systeem uit Duitsland dat in de ruimtevaart geneeskunde is ontwikkeld. Dit systeem wordt wereldwijd toegepast. Daarnaast werkt hij mee aan wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van middelen.

Maartje Zuiddam heeft ruime ervaring met de complementaire geneeswijzen. Zij heeft vele cursussen, en opleidingen op HBO niveau voor professionele kinesiologie, MBK en PsBK volgens de Plato eindtermen, aromatherapie, orthomoleculaire therapie, ayurvedische geneeskunde, Bach bloesemtherapie, drainage & ontgiften, biochemische celzouttherapie, werken met edelstenen en nog veel meer gevolgd, waarmee zij dagelijks in haar praktijk Ganesh in Heerjansdam werkt. Daarnaast heeft zij middelen ontwikkeld om klachten te verhelpen, het Dimensions Training Institute opgericht en 17 modules Multidimensionale Kinesiologie ontwikkeld en 3 modules voor voetreflextherapie.

Wie geeft wat?

Eric van Schijndel

 • IDT®
 • Vital Frequenties
 • Orthomoleculaire geneeskunde

Maartje Zuiddam

 • Multidimensionale Kinesiologie
 • Techniek ter voorbereiding voordat de behandeling begint
 • 4 Voorbalans technieken
 • Techniek middelen testen via C1
 • Techniek meridianen aansturen vanuit het Oorspronkelijk Scheppingsveld
 • Techniek MDK- IDT® systeem
 • Afsluittechniek

Waarom de cursus "Master of the Matrix"

Tijdens de cursus Master of the Matrix leert de behandelaar via de methode Multi Dimensionale Kinesiologie (MDK) om de Hartsverbinding van de cliënt met zijn Oorspronkelijk Wezen te versterken of te herstellen in samenwerking met de vijf elementen. Hierdoor kan de cliënt samen met de behandelaar via de testarm zelf de optimale therapie voor het herstel van de klachten bepalen. Het Oorspronkelijk wezen kan door het gebruik van Meridiaan Trillingen bepalen met welke Mal (blauwdruk) de cliënt in de Matrix van onze Aarde geboren is. Deze mal belemmert de werkelijke genezing en is de Wezenlijke oorzaak achter de klachten.

De Mal waarmee we geboren zijn ziet er energetisch uit als een verwrongen rubberen pak dat om ons heen zit en mee rekt naar alle kanten. Binnen deze Mal kunnen we wel veranderingen aanbrengen (het verwrongen pak herstellen), maar na verloop van tijd keert het pak weer terug naar de oude verwrongen vorm. In de praktijk betekent dit dat cliënten hierdoor terugvallen in hun oude gedrag en van daaruit weer dezelfde of nieuwe klachten creëren. Via de MDK methode wordt de Mal van de cliënt opgelost, waardoor de klachten na de behandelingen niet meer terugkomen.

Om als behandelaar goed in balans te blijven tijdens het balanceren van cliënten heeft de methode MDK, 6 verschillende technieken ontwikkeld om veilig en zuiver te werken. Daarnaast is er een techniek die er voor zorgt dat de Wondermeridianen worden aangestuurd vanuit het Oorspronkelijk Scheppingsveld (the Force of Creation) in plaats vanuit de matrix van de Aarde. De matrix van de Aarde voedt via de Wondermeridianen de klachten die ontstaan vanuit de Mal die we hebben meegekregen.

Door het herstellen van de Hartsverbinding van de cliënt met zijn Oorspronkelijk Wezen kunnen we vervolgens vanuit deze herstelde verbinding de cliënt zijn eigen therapie laten bepalen door via het MDK - IDT® Integrale Diagnose en Therapie systeem uit te testen welk van de 24 oorzaak categorieën prioriteit heeft om te behandelen en welke natuurlijke middelen het fysieke lichaam van de cliënt kunnen ondersteunen op de weg naar herstel. Het uittesten hiervan gebeurt met behulp van de DTI – IDT®  testdoos, die deel uitmaakt van deze cursus.   

Als de Mal van de cliënt opgelost is en de oorzaken van de klachten geëlimineerd zijn verdwijnen de gevolgen meestal vanzelf en komen de klachten niet meer terug. Deze methode is vergelijkbaar met een éénpunts behandeling om de balans te herstellen uit de acupunctuur.

Het opheffen van de oorzaken gebeurt met behulp van orthomoleculaire middelen, MDK Resonantie Middelen en de voor IDT®  en MDK speciaal ontwikkelde Vital Frequenties en aanvullende maatregelen.

Deze Resonantie Middelen en Vital Frequenties zijn gefixeerd en daardoor langer houdbaar, niet beïnvloedbaar of te kopiëren. De IDT®  en de MDK testdozen zijn hierdoor 8 jaar houdbaar.

IDT® en MDK Integrale Diagnose en Therapie in de praktijk

Als we alle oorzaken die in verschillende behandelsystemen wereldwijd aan de orde zijn op een rijtje zetten en combineren tot één compleet systeem, komen we tot de volgende 24 oorzaakcategorieën:

1.        Schimmels

2.        Virussen

3.        Bacteriën

4.        Parasieten

5.        Toxische belasting

6.        Geopathie - Electrosmog

7.        Littekenstoring

8.        Gebit

9.        Psyche - Emoties

10.      Hersenkernen

11.      Miasmata

12.      Chakras

13.      Hormonen - Neurotransmitters

14.      Vitaminen - Mineralen - Aminozuren - Vetzuren

15.      Matrix

16.      Basisbehoeften

17.      Allergie - NAVO

18.      Immuunsysteem

19.      Autonome zenuwstelsel

20.      Hartsverbinding

21.      Goedheid

22.      Programmeringen

23.      Weerspiegelingen

24.      Oorspronkelijke Blauwdruk

Toelatingseisen

De scholing is gericht op therapeuten, die in de complementary alternative medicine (CAM) werkzaam zijn en lid zijn van een beroepsvereniging of conform HBO niveau geschoold zijn. Daarnaast moet de student een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben, een zelfstandige werkhouding en HBO denkniveau.

Voor wat betreft het kinesiologische deel van deze cursus, zoals het gebruik van de testarm, wordt dit vanaf de basis aangeleerd. Hier is dus geen bepaald instroomniveau voor nodig.

Aantal lesdagen 4 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. In totaal 24 docentcontact uren en 18 zelfstudie uren (in totaal 42 uur = 1,5 ECTS). 

Kosten module €  360.00 (4 dagen) Kosten gereedschap (testdozen) €  370,00 inclusief lesmap en lunch. Totalen kosten € 730,00

Gereedschap 1 testdoos MDK - IDT® Integrale Diagnose en Therapie systeem met 24 oorzaakcategorieën. 1 testdoos MDK met 27 testbuisjes. 1 Catcher.

Locatie De gehele cursus wordt gegeven in de cursusruimte van het Dimensions Trainings Institute, Kromme Nering 14 in Heerjansdam (vlakbij Rotterdam). U kunt hier gemakkelijk gratis voor de deur parkeren. Zie www.opleidingkinesiologie.nl

Certificaat. Na het volgen van de volledige cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname van de NAEG.

Cursudata. Zie Agenda op www.opleidingkinesiologie.nl voor de cursusdata.

Inschrijven.  inschrijven » via Dimensions Trainings Institute voor de cursus "Master of the Matrix"  

Cursus “Van Passie naar Professie” van de NAEG - 2019 (in bewerking)

De opleiding “Van Passie naar Professie” geeft de deelnemer veel extra kennis en inzichten voor de behandeling van chronische klachten in de complementaire alternatieve geneeskunde. Op basis daarvan kan een goede analyse gemaakt worden en effectieve therapie ingezet worden. Tijdens de opleiding wordt kennis van acupunctuur, reguliere geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie therapie, emotionele therapieën, coaching, chakra balancing, NLP, computeranalyse, praktijkervaring en andere natuurlijke geneeswijzen onderwezen. Het resultaat is een logische aanpak, waarbij wetenschappelijke feiten en praktijkervaring, Westerse logica en Oosterse wijsheid gecombineerd worden om goede resultaten te behalen. 

Download de folder of ga direct naar inschrijven.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de behandelaar die praktijk voert en het behandelresultaat wil optimaliseren en voor diegenen die overwegen in de toekomst een praktijk te starten. De opleiding is ook geschikt voor een ieder die geïnteresseerd is in complementaire alternatieve geneeskunde en zijn kennis en inzicht  wil vergroten, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat er van een HBO denkniveau sprake is.

Docent

De gehele opleiding wordt gegeven door Eric van Schijndel. Hij heeft na het Gymnasium sinds 1979 achtereenvolgens fysiotherapie, manuele therapie, orthopedische geneeskunde, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd en vele andere therapieën bestudeerd, zoals elektro-acupunctuur, Prognos, Bioresonantie, Varicor, Mind Body Coaching en NLP. Hij heeft reeds 34 jaar een praktijk en zeer ruime ervaring met complementaire alternatieve geneeskunde.

Daarnaast heeft Eric van Schijndel het Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen, de Nederlandse en de Internationale Academie voor Energetische Geneeswijzen opgericht en geeft in veel landen lezingen en opleidingen. Hij heeft het IDT® (Integrale Diagnose en Therapie) systeem ontwikkeld om doeltreffend oorzaken van chronische klachten vast te stellen en de optimale therapie te kunnen bepalen. De IDT® module is onder andere onderdeel van het Prognos® systeem uit Duitsland dat in de ruimtevaart geneeskunde is ontwikkeld. Dit systeem wordt wereldwijd toegepast. Daarnaast werkt hij mee aan wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van middelen.

Algemeen

Per opleidingsdag ontvangt de deelnemer een syllabus met de stof van die dag. In totaal omvat al het lesmateriaal ruim 900 bladzijden. De lestijden zijn van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur. De groepsgrootte zal 50 tot 60 deelnemers bedragen. De NAEG is geregistreerd in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee een officieel erkende onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Voor aanvang van de opleiding ontvangen alle deelnemers een lijst van de deelnemende cursisten, waardoor het mogelijk is te carpoolen.

Locatie

De gehele opleiding wordt gegeven in het mooie van der Valk Hotel Houten, centraal gelegen in Nederland, vlakbij de stad Utrecht. Zie www.hotelhouten.nl. Deze locatie is zeer geschikt om een cursusdag te combineren met een overnachting in één van de Wellness suites en een diner in restaurant “The Butchery” van Hotel Houten.

Diploma/Certificaat

Indien de cursist deelgenomen heeft aan de opleiding ontvangt hij/zij een certificaat voor het volgen van de volledige opleiding “Van Passie naar Professie” van de NAEG. Indien tevens het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de deelnemer een mooi diploma van de beroepsopleiding “Van Passie naar Professie”.

Kosten

De prijs van de opleiding “Van Passie naar Professie is € 1170,00 geheel te betalen voor aanvang van de cursus of in drie termijnen van € 390,00 (voor aanvang van de eerste, de derde en de vijfde dag). Dit is inclusief manuals, uitgebreide lunch en uitstekende verzorging tijdens de gehele dag. Er is geen inschrijfgeld of examengeld verschuldigd.

Inschrijven

Er kan ingeschreven worden voor de opleiding “Van Passie naar Professie” door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website www.naeg.nl onder het kopje Academie NL. Op de inschrijving zijn de algemene voorwaarden van de NAEG van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK. Na betaling van het gehele bedrag of de eerste termijn is uw inschrijving definitief. Na inschrijving ontvangt u meer gedetailleerde informatie.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO (BATC, VBAG, LVNG), de NOAG, NVST en de NWP. Bij diverse andere beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd.

 

Inhoud van de opleiding “Van Passie naar Professie”

Acupunctuur  Vrijdag 20 april 2018

 • Inleiding acupunctuur, Qi en de meridianen
 • Materiële, energetische en informatieve geneeswijzen
 • TAO, Yin en Yang en de drie schatten
 • De 5 elementenleer
 • Het toepassen van de 5 elementenleer in de praktijk

Causae   Vrijdag 18 mei 2018

 • De samenhang van de 12 organen en de 12 systemen
 • De samenhang van de 12 meridianen, emoties, basisbehoeften en chakra’s
 • De 20 oorzaken van klachten
 • The Big Five Diagnose
 • Het toepassen van alle verbanden in de praktijk

Diagnose  Vrijdag 15 juni 2018

 • Anamnese, inspectie en onderzoek
 • Typologie
 • Tong-, gezichts-, nagel- en oordiagnostiek
 • Diagnose stellen door middel van de juiste vragen
 • De 20 oorzaken van klachten in de praktijk

Therapie  Vrijdag 14 september 2018

 • Toegepaste orthomoleculaire geneeskunde en acupunctuur
 • Toegepaste homeopathie, resonantie- en informatietherapie
 • Emotionele therapie, chakra therapie en therapieschema’s
 • Diëten, affirmaties, coaching, adviezen en andere therapieën
 • IDT®, Integrale Diagnose en Therapie in de praktijk

Systema  Vrijdag 5 oktober 2018

 • Het immuunsysteem en aanverwante ziektebeelden
 • Het hormonaal systeem en aanverwante ziektebeelden
 • Het emotioneel systeem en aanverwante ziektebeelden
 • Neurotransmitters, enzymen, virussen, elektrosmog en overgevoeligheden
 • Het toepassen van de juiste middelen en maatregelen in de praktijk

Ziektebeelden   Vrijdag 9 november 2018

 • Middelen en chronische ziekten
 • Behandeling van de 50 meest voorkomende chronische ziektebeelden
 • Behandelprotocollen voor zes opvolgende behandelingen
 • Totaal diagnose in praktijk
 • Totaal therapie in de praktijk

De succesvolle Praktijk Vrijdag 14 december 2018

 • Diagnose, therapie en praktijk
 • Werkelijke genezing, epigenetica en het zelfhelend vermogen
 • Passie en professie, ondernemen en succes
 • De succesvolle praktijk
 • Examen en afsluiting

Ga naar het inschrijfformulier voor de opleiding in 2018 !

 

© Eric van Schijndel
Disclaimer