NCEG

Energetische Geneeswijzen

Energetische Geneeswijzen is een integraal systeem, waarbij kennis van acupunctuur, reguliere geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie therapie, emotionele therapieën, coaching, chakra balancing, computer-analyse, elektro-acupunctuur, praktijkervaring en andere natuurlijke geneeswijzen gecombineerd worden tot één behandelsysteem.

Voor het objectief stellen van de diagnose en het bepalen van de juiste therapie wordt gebruik gemaakt van het Prognos diagnose en therapie systeem en het IDT systeem. Prognos is een high-tech, medisch gecertificeerd klasse II, computertechnologie systeem en produceert betrouwbare en herhaalbare metingen. Het geeft exact de energietoestand van de acupunctuur meridianen weer en allerlei andere informatie over aanwezige klachten, te behandelen acupunctuurpunten en andere adviezen. Het uiteindelijke doel van de behandelingen is evenwichtsherstel in de energietoestand van de meridianen. Naast Prognos kan ter aanvulling gebruik gemaakt worden van andere apparatuur, zoals BICOM (bioresonantie computer), Asyra/Quest4 (bio-energetica) en Varicor (heart rate variablity). 

Op dit moment is de praktijk vol en bedraagt de wachttijd ongeveer 6 maanden. U kunt zich opgeven op de wachtlijst voor behandeling in het vierde kwartaal van 2024. Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2024. De praktijk is gesloten van 13 t/m 27 september.

Ga bij klachten altijd eerst naar uw huisarts of een medisch special

Prognos - IDT - Meridiaananalyse

Prognos is een computer-analyse systeem ter herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is van oorsprong afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby’s toegepast worden.

Deze behandelwijze is een holistisch systeem gebaseerd op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, elektro-acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen. Prognos is een unieke innovatieve combinatie van 5.000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. De Westerse reguliere geneeskunde en het Prognos-systeem blijken elkaar perfect aan te vullen en worden reeds in veel landen gecombineerd toegepast. 

Met behulp van Prognos stelt de behandelaar vast welke energetische verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief kunnen verdwijnen. 

Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest op basis van een TCM en reguliere diagnose en behandeling. In principe kunnen alle klachten met Energetische Geneeswijzen behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.

Artikel Prognos Diagnose en Therapie uit het Tijdschrift praktische huisartsengeneeskunde.

Doel: gezond zijn

Behandeling met Energetische Geneeswijzen kan de volgende doelen hebben:

 1. Klachten verhelpen en weer gezond worden. Met behulp van Energetische Geneeswijzen worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insekticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld niet verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, gebitstoring en tekorten van vitamines en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken, die bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden, zijn miasmes, hersenkernen, chakra’s en matrixstoring. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die meestal slechts de symptomen bestrijden. Energetische Geneeswijzen herstelt het evenwicht zodat de klachten kunnen verbeteren en medicijnen soms niet meer nodig zijn.
 2. Gunstig beïnvloeden van chronische ziekten. Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met Energetische Geneeswijzen. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.
 3. Voorkomen van klachten. Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen meestal al meetbaar verstoord. Prognos kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn. Energetische Geneeswijzen en Prognos worden niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar zijn ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension programma’s in kuuroorden en health centra. Niet alle ziekten uiten zich rechtstreeks in energetische verstoringen, daarom is het bij ernstige klachten altijd noodzakelijk de huisarts of specialist te bezoeken en is preventief regulier medisch onderzoek ook altijd zinvol.

Op zoek naar oorzaken

De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken.

Vervolgens meet hij met het Prognos computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat.

Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het Prognos-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen of er wordt gemeten met twee elektroden, die in de hand gehouden worden, met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

Het Prognos systeem en alle toegepaste Energetische Geneeswijzen in de praktijk hebben tot doel vast te stellen wat er is verstoord, door welke oorzaak dat is gekomen en waarmee dit te verhelpen is. Vooral het vaststellen van de oorzaken van de verstoringen leidt tot een effectieve therapie. Hierdoor neemt de kans op behandelresultaat aanzienlijk toe.

Verstoringen

Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn:

• Virussen en viroiden
• Bacteriën en bacteroiden
• Schimmels en sporen
• Parasieten
• Toxische stoffen
• Resten van doorgemaakte ziekten
• Overgeërfde verstoringen (miasmata)
• Erfelijke faktoren
• Geopathie
• Elektrosmog
• Tekorten van vitamines en mineralen
• Tekorten van aminozuren
• Tekorten van vetzuren (omega-3)
• Storende littekens
• Mechanische blokkeringen (wervelkolom)
• Hormonen
• Neurotransmitters
• Katalysatoren
• Enzymen
• Gebit
• Matrix (ruimte tussen de cellen)
• Emoties en psyche (niet te onderschatten)
• Basis behoeften
• Immuunsysteem
• Autonome zenuwstelsel
• Hersenkernen
• Chakras
• Allergieen en overgevoeligheden
• Causae abditae (onbekende oorzaken)

Oorzaken van klachten en gevolgen/symptomen liggen vaak dicht bij elkaar of lopen in elkaar over. Het één is ook weer het gevolg van het ander. Daarom zoeken we zoveel mogelijk naar beginoorzaken van klachten om de therapie zo oorzakelijk mogelijk in te kunnen zetten.

Enkele verbanden: zie schema folder Ruimtevaarttechnologie Prognos-IDT systeem

De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de metingen. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten hebben geleid. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen.

Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vital-Frequenties. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken. De onbalans van de energieën van de meridianen kan behandeld worden met behulp van acupunctuur.

Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

Enkele voorbeelden

Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met Energetische Geneeswijzen kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

 • Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
 • Bij ME of chronisch vermoeidheidsyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.
 • Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog- of geopathie belasting met invloed op neurotransmitters en de hersenen.
 • Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door één of meerdere van de 20 oorzaak categorieën die met het Prognos-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
 • Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een lever – of niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.
 • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virus activiteit, onverwerkte emoties met hypothalamusstoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met Prognos, ontstaan kan zijn.
 • Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
 • Bij spastische dikke darm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
 • Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaal behandelde elementen, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.


Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing. Deze therapie is geen wondermiddel en vervangt niet de reguliere geneeskunde.

Veel gebruikte therapiemogelijkheden zijn:

 • Dieet, afgestemd op de persoon en de klachten.
 • Acupunctuur în verschillende vormen.
 • Resonantiehomeopathie in de vorm van druppels.
 • TCM maatregelen, 5-elementen dieet en kruiden.
 • Orthomoleculaire supplementen.
 • Adviezen voor het dagelijks leven.

Meer informatie over acupunctuur vindt u op de website van de NVA www.acupunctuur.nl
 

De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) definieert gezondheid als ‘Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen als de afwezigheid van ziekte en gebreken’. Hier zal de therapie dan ook op gericht zijn.

Tarieven en verzekeringen

Het eerste consult duurt ongeveer een uur en kost € 190,00. Tijdens dit eerste bezoek wordt een complete diagnose gesteld en wordt de optimale therapie bepaald en uitgevoerd. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de twee tot zes weken plaats en kosten € 95,00.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten. De kosten van de benodigde middelen zijn niet inbegrepen. De behandeling en de benodigde middelen worden direct afgerekend. U kunt pinnen, chippen of contant betalen. Na betaling ontvangt u een nota die u eventueel kunt declareren bij uw ziektekosten verzekering.

Bij uw ziektekostenverzekeraar kunt u informeren of de kosten van de behandeling en de middelen voor vergoeding in aanmerking komen. Zie voor informatie hierover ook www.acupunctuur.nl/pages/vergoedingenoverzicht. Deze therapie valt onder alternatieve geneeswijzen. De behandelingen worden uitgevoerd door Eric van Schijndel. Hij is lid van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). Het BIG registratie nummer van Eric van Schijndel is 79034938104. Het BTW nummer van de NCEG is NL820335393B01

Afspraak maken

 

Voor het maken van afspraken kunt u een mail sturen naar info@nceg.nl met vermelding van uw NAW gegevens, telefoonnummer(s) en uw geboortedatum.

 De wachttijd is op dit moment ongeveer 6 maanden. U kunt zich opgeven op de wachtlijst voor behandeling in het vierde kwartaal van 2024. Mensen die in het verleden eerder zijn behandeld in de praktijk hoeven niet opnieuw op de wachtlijst en in uitzonderlijke gevallen kan besloten worden tot snellere plaatsing. Bij klachten is het altijd raadzaam eerst de huisarts of een specialist te bezoeken. 

Het eerste consult duurt ongeveer een uur. Tijdens het eerste bezoek wordt een volledige inventarisatie van de klachten en de mogelijke oorzaken gemaakt en wordt de optimale therapie bepaald en uitgevoerd. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de vier tot zes weken plaats. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten. De kosten van de benodigde middelen zijn niet inbegrepen. Als er een afspraak gemaakt wordt worden u de algemene voorwaarden en het privacybeleid per mail ter hand gesteld in een pdf bestand, dat met 1 klik ingezien en opgeslagen kan worden.

Als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen komt u mogelijk in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van het consult.

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 – 18.00 uur. U kunt te allen tijde mailen of het antwoordapparaat inspreken, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. De praktijk is via de NVA aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) en en bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.