Academie NL 2020/2021

De NAEG (Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen) verzorgt opleidingen in Nederland. De International Academy for Energetic Medicine verzorgt opleidingen in Europa en andere landen van de wereld. 

Vanaf 2000 - 2015 heeft Eric van Schijndel de Basis en Professional opleidingen Energetische Geneeswijzen in diverse landen gegeven. Tot nu toe hebben in Nederland 500 mensen en in het buitenland 5500 mensen in 10 landen deelgenomen aan de opleidingen.

In 2019 en in 2020/2021 worden in Nederland de cursussen "Van Passie naar Professie" en "Werken met MasterTunes" gegeven.

Alle informatie over de cursus "Van Passie naar Professie" 2020/2021 komt binnenkort op de site onder het kopje Academie NL.Cursus “Van Passie naar Professie" 2019 was volgeboekt.

De opleiding “Van Passie naar Professie” geeft de deelnemer veel extra kennis en inzichten voor de behandeling van chronische klachten in de complementaire alternatieve geneeskunde. Op basis daarvan kan een goede analyse gemaakt worden en effectieve therapie ingezet worden. Tijdens de opleiding wordt kennis van acupunctuur, reguliere geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie therapie, emotionele therapieën, coaching, chakra balancing, NLP, computeranalyse, praktijkervaring en andere natuurlijke geneeswijzen onderwezen. Het resultaat is een logische aanpak, waarbij wetenschappelijke feiten en praktijkervaring, Westerse logica en Oosterse wijsheid gecombineerd worden om goede resultaten te behalen. 

Ga naar het inschrijfformulier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de behandelaar die praktijk voert en het behandelresultaat wil optimaliseren en voor diegenen die overwegen in de toekomst een praktijk te starten. De opleiding is ook geschikt voor een ieder die geïnteresseerd is in complementaire alternatieve geneeskunde en zijn kennis en inzicht  wil vergroten, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat er van een HBO denkniveau sprake is.

Docent

De gehele opleiding wordt gegeven door Eric van Schijndel. Hij heeft na het Gymnasium sinds 1979 achtereenvolgens fysiotherapie, manuele therapie, orthopedische geneeskunde, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd en vele andere therapieën bestudeerd, zoals elektro-acupunctuur, Prognos, Bioresonantie, Varicor, Mind Body Coaching en NLP. Hij heeft reeds 35 jaar een praktijk en zeer ruime ervaring met complementaire alternatieve geneeskunde.

Daarnaast heeft Eric van Schijndel het Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen, de Nederlandse en de Internationale Academie voor Energetische Geneeswijzen opgericht en geeft in veel landen lezingen en opleidingen. Hij heeft het IDT® (Integrale Diagnose en Therapie) systeem ontwikkeld om doeltreffend oorzaken van chronische klachten vast te stellen en de optimale therapie te kunnen bepalen. De IDT® module is onder andere onderdeel van het Prognos® systeem uit Duitsland dat in de ruimtevaart geneeskunde is ontwikkeld. Dit systeem wordt wereldwijd toegepast. Daarnaast werkt hij mee aan wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van middelen.

Algemeen

Per opleidingsdag ontvangt de deelnemer een syllabus met de stof van die dag. In totaal omvat al het lesmateriaal ruim 850 bladzijden. De lestijden zijn van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur. De NAEG is geregistreerd in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee een officieel erkende onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Voor aanvang van de opleiding ontvangen alle deelnemers een lijst van de deelnemende cursisten, waardoor het mogelijk is te carpoolen.

Locatie

De gehele opleiding wordt gegeven in de eigen cursusruimte van het Dimensions Training Institute en de NAEG in Heersjansdam, vlakbij Rotterdam. Zie www.opleidingkinesiologie.nl.

Diploma/Certificaat

Indien de cursist deelgenomen heeft aan de opleiding ontvangt hij/zij een certificaat voor het volgen van de volledige opleiding “Van Passie naar Professie” van de NAEG. Indien tevens het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de deelnemer een mooi diploma van de beroepsopleiding “Van Passie naar Professie”.

Kosten

De prijs van de opleiding “Van Passie naar Professie" 2019 is € 990,00 geheel te betalen voor aanvang van de cursus of in drie termijnen van € 350,00 (voor aanvang van de eerste, de derde en de vijfde dag). Dit is inclusief manuals, uitgebreide lunch en uitstekende verzorging tijdens de gehele dag.

Inschrijven

Er kan ingeschreven worden voor de opleiding “Van Passie naar Professie” door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website www.naeg.nl onder het kopje Academie NL. Op de inschrijving zijn de algemene voorwaarden van de NAEG van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK. Na betaling van het gehele bedrag of de eerste termijn is uw inschrijving definitief. Na inschrijving ontvangt u meer gedetailleerde informatie.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO (BATC, VBAG, LVNG), de NOAG, NVST en de NWP. Bij diverse andere beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd.

 

Inhoud van de opleiding “Van Passie naar Professie” 2019

Acupunctuur  Vrijdag 5 april 2019

 • Inleiding acupunctuur, Qi en de meridianen
 • Materiële, energetische en informatieve geneeswijzen
 • TAO, Yin en Yang en de drie schatten
 • De 5 elementenleer
 • Het toepassen van de 5 elementenleer in de praktijk

Causae   Vrijdag 10 mei 2019

 • De samenhang van de 12 organen en de 12 systemen
 • De samenhang van de 12 meridianen, emoties, basisbehoeften en chakra’s
 • De 20 oorzaken van klachten
 • The Big Five Diagnose
 • Het toepassen van alle verbanden in de praktijk

Diagnose  Vrijdag 14 juni 2019

 • Anamnese, inspectie en onderzoek
 • Typologie
 • Tong-, gezichts-, nagel- en oordiagnostiek
 • Diagnose stellen door middel van de juiste vragen
 • De 20 oorzaken van klachten in de praktijk

Therapie  Vrijdag 13 september 2019

 • Toegepaste orthomoleculaire geneeskunde en acupunctuur
 • Toegepaste homeopathie, resonantie- en informatietherapie
 • Emotionele therapie, chakra therapie en therapieschema’s
 • Diëten, affirmaties, coaching, adviezen en andere therapieën
 • IDT®, Integrale Diagnose en Therapie in de praktijk

Systema  Vrijdag 4 oktober 2019

 • Het immuunsysteem en aanverwante ziektebeelden
 • Het hormonaal systeem en aanverwante ziektebeelden
 • Het emotioneel systeem en aanverwante ziektebeelden
 • Neurotransmitters, enzymen, virussen, elektrosmog en overgevoeligheden
 • Het toepassen van de juiste middelen en maatregelen in de praktijk

Ziektebeelden   Vrijdag 1 november 2019

 • Middelen en chronische ziekten
 • Behandeling van de 50 meest voorkomende chronische ziektebeelden
 • Behandelprotocollen voor zes opvolgende behandelingen
 • Totaal diagnose in praktijk
 • Totaal therapie in de praktijk

De succesvolle Praktijk Vrijdag 29 november 2019

 • Diagnose, therapie en praktijk
 • Werkelijke genezing, epigenetica en het zelfhelend vermogen
 • Passie en professie, ondernemen en succes
 • De succesvolle praktijk
 • Examen en afsluiting

Ga naar het inschrijfformulier voor de opleiding "Van Passie naar professie" in 2019!

Cursus “Master of the Matrix” van de NAEG in samenwerking met DTI in 2019

Hoe is de module Master of the Matrix ontstaan Deze module is tot stand gekomen door de samenwerking van Maartje Zuiddam van Dimensions Training Institute (DTI) uit Heerjansdam en Eric van Schijndel van de Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG) uit den Haag.

Beide opleidingsinstituten hebben een eigen praktijksysteem ontwikkeld (MDK enIDT®) die naadloos op elkaar aansluiten. Door het combineren van deze twee systemen ontstaat er een totaal nieuwe zeer complete manier van cliënten behandelen door middel van kennis uit de reguliere geneeskunde, de energetische geneeskunde (acupunctuur), orthomoleculaire geneeskunde in combinatie met Kinesiologie, inzichten uit de kwantumfysica en het gebruik van Hartsverbinding in contact met het Oorspronkelijk Bewustzijn.

De symboliek voor de module Master of the Matrix is de tijger

Two White Tigers 2

Data van de module. Zie Agenda 

Inschrijven. Zie inschrijven » geef aan op het inschrijfformulier of u inschrijft voor de module Master of the Matrix 1 of 2. Module Master of the Matrix 1 is bedoeld voor therapeuten die nog geen ervaring hebben met Kinesiologie. Module Master of the Matrix  2 is bedoeld voor ervaren Kinesiologen.

Er zijn van de module Master of the Matrix 2 verschillende versies! Voor module 1 is geen ervaring in de kinesiologie nodig. In deze module leert de student ook de kunst om te testen via de testarm. Module Master of the Matrix 1 heeft 4 lesdagen. Module 2 is een versie die ervaring in de Kinesiologie vereist. Deze module is een uitgebreidere versie van Master of the Matrix waar tijdens de voorbalans dieper op de technieken van de 5 elementen wordt ingegaan. Hier leert de student ook werken met een Catcher testdoos met 58 Catchers. Voor het leren werken met de Catcher testdoos is een extra lesdag ingepland. Module Master of the Matrix 2 heeft 5 lesdagen.

Wat leert de student 

Tijdens de module Master of the Matrix leert de behandelaar via de methode Multi Dimensionale Kinesiologie (MDK) om de Hartsverbinding van de cliënt met zijn Oorspronkelijk Wezen te versterken of te herstellen in samenwerking met de vijf elementen. Hierdoor kan de cliënt samen met de behandelaar via de testarm zelf de optimale therapie voor het herstel van de klachten bepalen. Het Oorspronkelijk wezen kan door het gebruik van Meridiaan Trillingen bepalen met welke Mal (blauwdruk) de cliënt in de Matrix van onze Aarde geboren is. Deze mal belemmert de werkelijke genezing en is de Wezenlijke oorzaak achter de klachten.

De Mal waarmee we geboren zijn ziet er energetisch uit als een verwrongen rubberen pak dat zich om ons heen bevindt en mee rekt in alle richtingen. Binnen deze Mal kunnen we wel veranderingen aanbrengen (het verwrongen pak herstellen), maar na verloop van tijd keert het pak weer terug naar de oude verwrongen vorm. In de praktijk betekent dit dat cliënten hierdoor terugvallen in hun oude gedrag en van daaruit weer dezelfde of nieuwe klachten creëren. Via de MDK methode wordt de Mal opgelost, waardoor de klachten na de behandelingen meestal niet meer terugkomen.

Technieken voor de student zelf

De techniek voor de student zelf zorgt ervoor dat de Wondermeridianen van de cliënt worden aangestuurd vanuit het Oorspronkelijk Scheppingsveld (the Force of Creation) in plaats vanuit de matrix van de Aarde. De matrix van de Aarde voedt via de Wondermeridianen de klachten die ontstaan vanuit de Mal die we hebben meegekregen.

Deze techniek is bedoeld voor de therapeut om tijdens de behandeling van cliënten in balans te blijven bij het loskoppelen van de klachten met de gewoonte patronen uit de mal, die de Harstverbinding naar het Oorspronkelijk Wezen met het Oorspronkelijk Scheppingsveld blokkeert.

Deze kracht heeft de therapeut nodig om de routes die een klacht heeft afgelegd te volgen en de praktijktechnieken uit te kunnen voeren. Ervaren kinesiologen die de Module Master of the Matrix 2 gevolgd hebben, kunnen deze techniek ook in de praktijk voor hun cliënten gebruiken.

Technieken voor de praktijk

Dag 1 - Basis Technieken Multidimensionale Kinesiologie – Techniek 1; de testarm inschakelen, om via de testarm te communiceren is het belangrijk dat de testarm sterk is - Techniek 2; bevriezing van de testarm uitschakelen, om het verschil te leren voelen tussen een sterke en een zwakke testarm - Techniek 3; de natuurlijke intelligentie van het Wezen inschakelen, om te communiceren vanuit het Oorspronkelijk Wezen van de cliënt om bevriezing van de testarm te voorkomen - Techniek 4; ondersteuning van de elementen (broeder/zuster) om te zorgen dat de elementen de behandeling kunnen ondersteunen - Techniek 5; middelen testen via C1, neutraal middelen uittesten, ook in te zetten bij twijfel tussen 2 te gebruiken middelen.

Dag 2 - Extra Technieken Multidimensionale Kinesiologie - 6 Technieken ter voorbereiding van de behandelaar voordat de behandeling begint; Om als behandelaar goed in balans te blijven tijdens het balanceren van cliënten en om veilig en zuiver te werken - Techniek Meridiaan Trillingen; maakt de oorzaak achter de klacht of de levensles duidelijk (de mal waarmee men geboren is), hierdoor kunnen alle klachten die hieruit ontstaan zijn in kaart gebracht worden en met behulp van IDT® kan vervolgens worden bepaald welke oorzaken aanwezig zijn en welke middelen en maatregelen de klachten kunnen verhelpen - Techniek Meridianen aansturen vanuit het Oorspronkelijk Scheppingsveld voor de Therapeut; zorgt ervoor dat de meridianen weer aangestuurd worden vanuit het Oorspronkelijk Scheppingsveld in plaats vanuit de matrix van de Aarde en dat de therapeut tijdens de behandeling in balans blijft - Afsluittechniek; het afsluiten van een behandeling, zorgt ervoor dat er geen verweving van energie ontstaat tussen de behandelaar en de cliënt na een behandeling en dat de ruimte en het gereedschap geschoond worden.

Dag 3 - Techniek MDK-IDT® systeem voor diagnose en therapie – Door middel van deze techniek kan er vastgesteld worden welke oorzaken er achter de klachten zitten en welke middelen de cliënt nodig heeft om deze klachten te overwinnen.

MDK IDT® Integrale Diagnose en Therapie testdoos met 24 Diagnose Frequentie Spektra - Als we alle oorzaken die in verschillende behandelsystemen wereldwijd aan de orde zijn op een rijtje zetten en combineren tot één compleet systeem, komen we tot de volgende 24 oorzaakcategorieën:

 1. Schimmels
 2. Virussen
 3. Bacteriën
 4. Parasieten
 5. Toxische belasting
 6. Geopathie - Electrosmog
 7. Littekenstoring
 8. Gebit
 9. Psyche - Emoties
 10. Hersenkernen
 11. Miasmata
 12. Chakras
 13. Hormonen - Neurotransmitters
 14. Vitaminen - Mineralen - Aminozuren - Vetzuren
 15. Matrix
 16. Basisbehoeften
 17. Allergie - NAVO
 18. Immuunsysteem
 19. Autonome zenuwstelsel
 20. Hartsverbinding - Onbekende oorzaken oplossen vanuit het oorspronkelijk Wezen.
 21. Goedheid – De Mal van de Matrix van de aarde oplossen.
 22. Programmeringen – Het verwijderen van programmeringen die zich via de chakra’s door ons bewustzijn weven.
 23. Weerspiegelingen - Het lichaam uit de oude stand halen, nadat de cliënt verandert is.
 24. Oorspronkelijke Blauwdruk - Herstel naar hoe het lichaam vanuit de Oorsprong behoort te werken.

Dag 4 - Oefendag – Deze dag is bedoeld om alle aangeleerde technieken te herhalen en het MDK-IDT® systeem voor diagnose en therapie goed in de praktijk toe te kunnen passen.

Dag 5 - Voor ervaren Kinesiologen. Tijdens deze dag leren ervaren kinesiologen een techniek om dieper via de vijf elementen te kunnen werken via de testdoos met 58 Catchers.

Wat kan de student ermee in de praktijk In de module Master of the Matrix kunnen we via het systeem Multi Dimensionale Kinesiologie (MDK) de Hartsverbinding maken met de innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht van het Wezen van de cliënt.

De innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht van het Wezen in de Mens is Zuiverheid en Bewust Zijn. Het is déze Kracht, wat al het Universele leven met elkaar verbindt.

Door verbinding te maken met de innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht van het Wezen in de mens wordt er rechtstreeks gewerkt vanuit de Hart-Scheppingskracht (creatiekracht), Juist in deze tijd, waarin de Mens steeds afhankelijker lijkt te worden van externe factoren, is het belangrijk terug naar binnen te gaan en verbinding te maken met onze Hart- Scheppingskracht om daar vanuit de therapie te kunnen bepalen en het zelfhelend vermogen te activeren om klachten te genezen.

We leren via de methode Multidimensionale Kinesiologie (MDK) hoe we met de ondersteuning van de elementen de Hartsverbinding maken met het Oorspronkelijk Wezen (menszijn) om de intelligentie van het Oorspronkelijk Wezen via de testarm te laten communiceren. We testen via het Meridiaan Trilling systeem, met welke mal de cliënt in de Matrix van onze Aarde geboren is. Deze mal zit de werkelijke verbinding met het hart in de weg en blokkeert de Hart-Scheppingskracht en zorgt ervoor dat de klachten telkens weer terug komen.

Daarna kunnen we vanuit deze verbinding de cliënt vanuit zijn oorspronkelijk Wezen zijn eigen therapie laten bepalen door via het MDK -IDT® Integrale Diagnose en Therapie systeem uit te testen welk van de 24 oorzaakcategorieën prioriteit heeft om te behandelen en welke natuurlijke middelen het fysieke lichaam van de cliënt kunnen ondersteunen op de weg naar herstel.  

Als de Mal van de cliënt opgelost is en de oorzaken van de klachten geëlimineerd zijn verdwijnen de gevolgen meestal vanzelf en komen de klachten niet meer terug. Deze methode is vergelijkbaar met een éénpunts behandeling om de balans te herstellen uit de acupunctuur.

Het opheffen van de oorzaken gebeurt met behulp van orthomoleculaire middelen, MDK Resonantie Middelen en de voor IDT® en MDK speciaal ontwikkelde Vital Frequenties en aanvullende maatregelen.

Toelatingseisen De module Master of the Matrix 1 kan gevolgd worden door therapeuten die nog geen ervaring hebben met Kinesiologie. De  module Master of the Matrix 2 kan gevolgd worden door ervaren kinesiologen.

De scholing is gericht op therapeuten, die in de complementary alternative medicine (CAM) werkzaam zijn en lid zijn van een beroepsvereniging of conform HBO niveau geschoold zijn. Daarnaast moet de student een goede beheersing van de Nederlandse taal, een zelfstandige werkhouding en HBO denkniveau hebben.

Voor wat betreft het kinesiologische deel van de module Master of the Matrix 1, zoals het gebruik van de testarm, wordt de techniek om kinesiologisch te testen vanaf de basis aangeleerd. Hier is dus geen bepaald instroomniveau voor nodig.

Als u geen therapeut bent, maar wel interesse heeft om het te worden, dan kunt u zich inschrijven voor de Instroom module.

Docenten  De module Master of the Matrix wordt gegeven door Maartje Zuiddam en Eric van Schijndel.

Aantal lesdagen 4 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Module Master of the Matrix - 1 voor niet Kinesiologen. 5 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Module Master of the Matrix - 2 voor Kinesiologen

Kosten module Master of the Matrix - 1 voor niet Kinesiologen €  360.00  Kosten gereedschap €  370,00 inclusief lesmap en lunch. Totalen kosten € 730,00

Kosten voor de module Master of the Martix -  2 voor Kinesiolgen €  450.00  Kosten gereedschap €  595,00 inclusief lesmap en lunch. Totalen kosten € 1045,00.

Gereedschap module Master of the Matrix 1 1 testdoos MDK - IDT® Integrale Diagnose en Therapie systeem met 24 oorzaakcategorieën. 1 testdoos MDK met 27 testbuisjes. 1 Catcher, flesje DFS Hartsverbinding en een eliminatie potje.

Gereedschap module Master of the Matrix 2 1 testdoos MDK - IDT® Integrale Diagnose en Therapie systeem met 24 oorzaakcategorieën. 1 testdoos MDK met 27 testbuisjes. 1 testdoos met 58 Catchers, flesje DFS Hartsverbinding en een eliminatie potje.

Locatie De gehele module Master of the Matrix wordt gegeven in de cursusruimte van het Dimensions Trainings Institute, Kromme Nering 14 in Heerjansdam (vlakbij Rotterdam). U kunt hier gemakkelijk gratis voor de deur parkeren. Zie www.opleidingkinesiologie.nl

Certificaat  Na het volgen van de volledige cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname (KTNO geaccrediteerd).

Studiepunten 6 ECT's module Master of the Matrix 1 7.5 ECT's module Master of the Matrix 2

Cursudata. Zie Agenda op www.opleidingkinesiologie.nl voor de cursusdata.

Inschrijven.  inschrijven » via Dimensions Trainings Institute voor de cursus "Master of the Matrix"  

Literatuur

1. Sheldrake R. The Presence of the Past: Morphic resonance and the Habits of nature. Londen: Icon ooks 2011.

2. Schijndel E van. Van Passie naar Professie, leer van de acupunctuur met de meridianen en de 5 elementen. Den Haag: 2017.

3. Keding C. Dr. De spiertest wat kun je ermee? Katwijk: Panta Rhei 2014.Hoe is de cursus Master of the Matrix ontstaan.

 

© Eric van Schijndel
Disclaimer