NAEG

De NAEG (Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen) verzorgt opleidingen in Nederland. De International Academy for Energetic Medicine verzorgt opleidingen in Europa en andere landen van de wereld. 

Vanaf 2000 tot 2015 heeft Eric van Schijndel de Basis en Professional opleidingen Energetische Geneeswijzen in diverse landen gegeven en van 2016 tot heden de cursus “Van Passie naar Professie” in Nederland en Duitsland. Tot nu toe hebben in Nederland 900 mensen en in het buitenland 7.000 mensen in 10 landen deelgenomen aan de cursussen. 

In 2023 wordt in Nederland de cursus “Van Passie naar Professie” gegeven van april t/m december in Den Haag. In 2024 is er geen cursus “Van Passie naar Professie” in Nederland. Via het inschrijfformulier op de site kan er voor de cursus “Van Passie naar Professie” op dit moment niet worden ingeschreven. Daarnaast zijn er losse masterclass cursusdagen, waar ook via de site voor kan worden ingeschreven. Op 4 oktober 2024 vindt de cursusdag Masterclass 5 plaats in Den Haag.

'Van Passie naar Professie'

De opleiding “Van Passie naar Professie” geeft de deelnemer veel extra kennis en inzichten voor de behandeling van chronische klachten in de complementaire alternatieve geneeskunde. Op basis daarvan kan een goede analyse gemaakt worden en effectieve therapie ingezet worden.

Tijdens de opleiding wordt kennis van acupunctuur, reguliere geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie therapie, emotionele therapieën, coaching, chakra balancing, NLP, computeranalyse, praktijkervaring en andere natuurlijke geneeswijzen onderwezen.

Het resultaat is een logische aanpak, waarbij wetenschappelijke feiten en praktijkervaring, Westerse logica en Oosterse wijsheid gecombineerd worden om goede resultaten te behalen

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de behandelaar die praktijk voert en het behandelresultaat wil optimaliseren en voor diegenen die overwegen in de toekomst een praktijk te starten.

De opleiding is ook geschikt voor een ieder die geïnteresseerd is in complementaire alternatieve geneeskunde en zijn kennis en inzicht wil vergroten, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat er van een HBO denkniveau sprake is.

Docent

De gehele opleiding wordt gegeven door Eric van Schijndel. Hij heeft na het Gymnasium sinds 1979 achtereenvolgens fysiotherapie, manuele therapie, orthopedische geneeskunde, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd en vele andere therapieën bestudeerd, zoals elektro-acupunctuur, Prognos, Bioresonantie, Varicor, Mind Body Coaching en NLP.

Hij heeft reeds 40 jaar een praktijk en zeer ruime ervaring met complementaire alternatieve geneeskunde. Daarnaast heeft Eric van Schijndel het Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen, de Nederlandse en de Internationale Academie voor Energetische Geneeswijzen opgericht en heeft in veel landen lezingen en opleidingen gegeven.

Hij heeft het IDT® (Integrale Diagnose en Therapie) systeem ontwikkeld om doeltreffend oorzaken van chronische klachten vast te stellen en de optimale therapie te kunnen bepalen. De IDT® module is onder andere onderdeel van het Prognos® systeem uit Duitsland dat in de ruimtevaart geneeskunde is ontwikkeld. Dit systeem wordt wereldwijd toegepast. Daarnaast werkt hij mee aan wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van middelen.

Algemeen

De NAEG is geregistreerd in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO).

Per opleidingsdag ontvangt de deelnemer een syllabus met de stof van die dag (digitaal en van te voren). In totaal omvat al het lesmateriaal ruim 850 bladzijden. De lestijden zijn van 9.30-12.30 en van 13.30-16.30 uur. De groepsgrootte bedraagt maximaal 24 deelnemers.

Locatie

De gehele opleiding wordt gegeven in de eigen cursusruimte in Den Haag (Abdis Badelogehof 8). Deze locatie is ook met het openbaar vervoer goed te bereiken (vanaf het centraal station in Den Haag met tram 9 naar het eindpunt). Voor aanvang van de opleiding ontvangen alle deelnemers een lijst van de deelnemende cursisten, waardoor het mogelijk is te carpoolen.

Diploma/Certificaat

Indien de cursist deelgenomen heeft aan de opleiding ontvangt hij/zij een certificaat voor het volgen van de volledige opleiding “Van Passie naar Professie” van de NAEG. Indien tevens het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de deelnemer een diploma van de cursus “Van Passie naar Professie” van de NAEG.

Kosten

De prijs van de opleiding “Van Passie naar Professie” 2023 is € 1.190,- geheel te betalen voor aanvang van de cursus of in drie termijnen van € 430,- (voor aanvang van de eerste, de derde en de vijfde dag). Dit is inclusief manuals, uitgebreide lunch en uitstekende verzorging tijdens de gehele dag.

Inschrijven

Er kan ingeschreven worden voor de opleiding “Van Passie naar Professie” door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website. Op de inschrijving zijn de algemene voorwaarden van de NAEG van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK. Na betaling van het gehele bedrag of de eerste termijn is uw inschrijving definitief. Na inschrijving ontvangt u meer gedetailleerde informatie.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO (BATC, VBAG, LVNG), de NOAG, NVST en de NWP. Bij diverse andere beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd of vindt dit naar eigen inzicht plaats.

Inhoud en data van de cursus
‘Van Passie naar Professie’ 2023

Acupunctuur – vrijdag 14 april 2023

 • Inleiding acupunctuur, Qi en de meridianen
 • Materiële, energetische en informatieve geneeswijzen
 • TAO, Yin en Yang en de drie schatten
 • De 5 elementenleer
 • Het toepassen van de 5 elementenleer in de praktijk


Causae – vrijdag 12 mei 2023

 • De samenhang van de 12 organen en de 12 systemen
 • De samenhang van de 12 meridianen, emoties, basisbehoeften en chakra’s
 • De 20 oorzaken van klachten
 • The Big Five Diagnose
 • Het toepassen van alle verbanden in de praktijk


Diagnose – vrijdag 16 juni 2023

 • Anamnese, inspectie en onderzoek
 • Typologie
 • Tong-, gezichts-, nagel- en oordiagnostiek
 • Diagnose stellen door middel van de juiste vragen
 • De 20 oorzaken van klachten in de praktijk


Therapie – vrijdag 8 september 2023

 • Toegepaste orthomoleculaire geneeskunde en acupunctuur
 • Toegepaste homeopathie, resonantie- en informatietherapie
 • Emotionele therapie, chakra therapie en therapieschema’s
 • Diëten, affirmaties, coaching, adviezen en andere therapieën
 • IDT®, Integrale Diagnose en Therapie in de praktijk


Systema – vrijdag 6 oktober 2023

 • Het immuunsysteem en aanverwante ziektebeelden
 • Het hormonaal systeem en aanverwante ziektebeelden
 • Het emotioneel systeem en aanverwante ziektebeelden
 • Neurotransmitters, enzymen, virussen, elektrosmog en overgevoeligheden
 • Het toepassen van de juiste middelen en maatregelen in de praktijk


Ziektebeelden – vrijdag 10 november 2023

 • Middelen en chronische ziekten
 • Behandeling van de 50 meest voorkomende chronische ziektebeelden
 • Behandelprotocollen voor zes opvolgende behandelingen
 • Totaal diagnose in praktijk
 • Totaal therapie in de praktijk


De succesvolle praktijk – vrijdag 8 december 2023

 • Diagnose, therapie en praktijk
 • Werkelijke genezing, epigenetica en het zelfhelend vermogen
 • Passie en professie, ondernemen en succes
 • De succesvolle praktijk
 • Examen en afsluiting

Inschrijven ‘Van Passie naar Professie’

Andere cursusdagen

Masterclass 1 Fibro – ME

27 januari 2023

Deze cursus is vol

...lees meer

Prognos Expert dag

24 maart 2023

Deze cursus is vol

...lees meer

Masterclass 2 Zoönoses

9 juni 2023

Deze cursus is vol

...lees meer

Masterclass 3 ADHD- PDD

17 november 2023

Deze cursus is vol

...lees meer

Medprevent TCM en Psyche

24 november 2023

Deze cursus is vol

...lees meer

Prognos Gebruikersdag 1

1 december 2023

Deze cursus is vol

...lees meer

Masterclass 4 EMP

22 maart 2024

Deze cursus is vol

...lees meer

Masterclass 5 EBS

4 oktober 2024

...lees meer

Praktijken

Praktijken in NL en wereldwijd, die de kennis van de NAEG in hun praktijk geïntegreerd hebben en samenwerken.